Ønsker du hjelp? Ring oss på 63 98 12 20 (man–fre 08-16)

D-Celerator Spørsmål & Svar

D-Celerator Spørsmål & Svar

U.S. GEAR D-Celerator Spørsmål & Svar

1. Vil garantien på kjøretøyet mitt bli ugyldig hvis jeg innstallerer D-Celerator?
Nei, garantien på kjøretøyet ditt er fortsatt gyldig selv om du innstallerer D-Celerator. Bilprodusenter som Dodge, General Motors, Ford, Freightliner og Spartan har offentlig slått fast at bruk av ettermarkedprodukter ikke gjøre garantiene deres ugyldige. Det her hersket stor forvirring rundt dette temaet, men føderal lov forbyr faktisk prodsentene å gjøre garantier ugyldige på grunlag av ettermarkedsdeler, med mindre de kan bevise at ettermarkedsproduktet har forårsaket skade på kjøretøyet.

2. Hva slags garanti er det på U.S. Gear D-Celerator?
U.S. Gear garanterer at produktet er feilfritt i ett år fra kjøpsdato med ubegrenset kjørelengde.

3. På hvilken måte skiller U.S. Gear D-Celerator eksosbrems seg fra andre eksosbremser på markedet?
Den mest unike egenskapen til D-Celerator er overløpsventilens patenterte bypass port som regulerer mottrykket. Dette betyr at når eksosbremsen er aktiviert, stenger D-Celerator av eksossystemet 100%. For å unngå at det bygger seg opp et for stort trykk, regulerer andre produsenter mottrykket med åpninger (hull) som bare stenger spjeldventilen 75-80%. De kan derfor ikke danne mye trykk ved lavere omdreiningshastighet. Siden U.S. Gears eksosbrems slipper ut overflødig trykk gjennom overløpsventilen, gir D-Celerator deg bremseytelse ved lavere omdreiningshastighet, samtidig som den beskytter motoren fra overtrykk ved høyeree omdreiningshastighet. Denne funksjonen ligner den du finner hos overløpsventilen på en turbolader.

4. Må jeg skifte ventilfjær i motoren?
Nei. U.S. Gear har den eneste eksosbremsen hvor du ikke trenger å skifte de fabrikkproduserte ventilfjærene. Takket være overløpsventilens patenterte bypass, blir dette ekstraarbeidet unødvendig. Siden ingen av de andre merkene har overløpsventil, krever de kraftigere ventilfjær for å oppnå tilstrekkelig bremseytelse, slik at de kan lukke eksosen mer enn de standard 75-80%. U.S. Gear D-Celerator stenger alltid av 100% når den er aktivert, og kontrollerer mottrykket slik at du oppnår kraftig bremsing uten store ekstrakostnader i forbindelse med utskifting av ventilfjær. Og husk at når du monterer kraftige ventilfjær i motoren, må den hele tiden jobbe hardere, noe som øker energitapet og gir større kamslitasje.

5. Fungerer U.S. Gear D-Celerator bak automatgir?
Absolutt! D-Celerator utklasser alle andre eksosbremser bak automatgiret, takket være overløpventilens patenterte bypass. Designen gjør at vi kan utvikle mer bremsehestekraft ved lavere omdreiningshastighet. Den store bremsekraften vi utvikler har en positiv effekt på låsemomentomformeren på automatgiret - og det er derfor D-Celerator oppnår den mest effektive bremsingen med automatgir.

6. Virker eksosbremsen når kjøretøyet har automatgir og jeg kjører i overgir?
Ingen eksosbrems virker når automatgiret er i overgir. Dette skyldes en funksjon alle produsenter av 4-trinns automatgir med overgir har i fjerde gir. Det kalles "rulleclutch", og frigjør motoren fra bakhjulene når du ikke har foten på gasspedalen. Siden en eksosbrems bare kan koples inn når du ikke har foten på gasspedalen, kan ikke trykkes som utvikles overføres til bakhjulene når rulleclutchen (overgiret) er aktivert. Derfor må overgiret koples fra hver gang du vil at motoren skal bremse.

7. Hvorfor innstalleres ikke U.S. Gear D-Celerator på baksiden av turboladeren slik som hos andre merker?
Alle eksosbremser er designet for å gi økt kjøreglede ved føreren får en ekstra trygghet i form av bremsehjelp. Forskjellen ligger i hvordan produktet er konstruert. Vil eksosbremsen forstyrre funksjonene til de andre systemene i kjøretøyet? De turbomonterte eksosbremsene tilbyr redusert eksosstrøm med 25%. Dette fordi eksosrøret (eller støpestykket) de fjerner bak turboen er tomt, mens støpestykket på eksosbremsen som blir satt inn i stedet inneholder deler.

8. Hvorfor monterer andre produsenter på baksiden av turbolader?
Rett og slett på grunn av enklere innstallasjon og lavere kostnader. De fjerner et støpestykke på baksiden av turboen, og erstatter det med et stykke av samme størrelse. Hos U.S. Gear gjøres tingene på en annen måte. De har også interne komponenter i eksosbremsen, men kompenserer for dette ved å overdimensjonere diameteren på støpestykket. Mellom baksiden av turboen og torpedoveggen er det ikke plass til å øke størrelsen på eksosbremsens støpestykke. For at arbeidet skal bli gjort på en skikkelig måte, monteres derfor eksosbremsen med større diameter nederst på eksossystemet, hvor det er plass til det overdimensjonerte støpestykket. Hvis du er bekymret for at eksosbremsen vil bli utsatt for mer smuss, vann og andre partikler når den monteres under kjøretøyet, kan vi berolige deg med at D-Celerator er laget av T304 rustfritt stål (med unntak av støpestykket i jern). Det rustfrie stålet er motstandsdyktig mot korrosjon og rust, og vil gi prikkfri ytelse i mange år fremover.

9. Hvor vanskelig er innstallasjonen? Kan jeg utføre den selv?
På kjøretøy med frontmotor er innstallasjonen relativ enkel. Du fjerner bare 20 cm (8") fra eksossystemet et sted foran lyddemperen. Innstaller deretter D-Celerator i der du fjernet rørdelen på 20 cm. Trekk de skjermede ledningene i settet gjennom motorrommet og inn i kupeèn til førerbetjeningen. Innstallasjonen tar normalt 2 - 3 timer. På kjøretøy med hekkmotor (bakhjulsdrift) vil innstallasjonen ofte kreve en eller annen form for fabrikasjon, siden eksossystemet mellom motoren og lyddemperen er svært kort og har mange vinkler. Du vil trenge ekstra klemmer og ferdigbøyde rør (se Vangbo AS utvalg av eksosdetaljer) av ulike slag. På slike kjøretøy anbefaler vi at du får utført innstallasjonen på et autorisert verksted.

10. Fungerer D-Celerator som en kompresjonsbrems?
Nei. Det eneste en kompresjonsbrems og D-Celerator har til felles, er at begge senker farten på kjøretøyet. En kompresjonsbrems innstalleres i dieselmotoren. Den kalles derfor motorbrems. D-Celerator innstalleres i eksossystemet, og den er derfor kjent som eksosbrems (ikke en motorbrems). Eksosbremsen er svært stillegående i forhold til motorbrems, og er meget effektiv når det gjelder å senke hastigheten.


Det er ingen produkter i denne kategorien.