Ønsker du hjelp? Ring oss på 63 98 12 20 (man–fre 08-16)

Montasjeanvisning

Montasjeanvisning

 

MONTASJE-VEILEDNING 

1. Montèr OFF/ON (av/på) bryter (pkt.1) i passende posisjon på eller under dashbordet.

2. Koble BLÅ ledning (pkt.2) til sikker jord.

3. Koble RØD ledning (pkt.3) med 15 amp. sikring til strømkrets som er STRØMLØS når tenning er AV. Hvis bryteren fortsatt lyser når tenning er AV, så er det koblet feil.

4. Slå pusserbryter (pkt.1) og tenning PÅ. Hvis da pusserbryter-lyset er på (ON), så er koblingen korrekt.

5. Før så 2 stk. sorte ledninger (pkt.4) fra bryter, gjennom eller rundt torpedovegg, og fest ledningene.

6. Rens rute for alle spor av olje, voks og silikonbaserte produkter før bruk av Everblades® pussere, slik at tilfredsstillende resultat oppnås.

7. Montèr Everblades® med vedlagte (evt. med tidligere) koblingsstykker. OBS! Hvis armen som skal festes til pusser har bredere festepunkt enn 11 mm., så må løst Everblades® løse pusserblad innstalleres istedet.

8. Før sorte ledninger (pkt. 5) langs undersiden av pusserarmene ned til foten. Stram ikke ledningen for mye, men la det være overskudd av ledning nederst for å sikre fri armbevegelse.

9. Fest ledningene med sorte plast strips (pkt.6) til pusserarmene.

10. Før resten av ledningene under panseret.

11. Fest disse ledninger (sorte med krok) (pkt.7) til sikker jord.

12. Koble resterende ledninger til sine mot-kontakter.

13. Prøv pussere ved å slå PÅ motoren og pusserbryteren (pkt.1). OBS! Etter få minutter, skal bladene kjennes varme ved berøring.

Ta gjerne kontakt med oss direkte på tlf: 63981220 hvis du har spørsmål.


Det er ingen produkter i denne kategorien.