Ønsker du hjelp? Ring oss på 63 98 12 20 (man–fre 08-16)

Damper Muffler

Damper Muffler

Alwitco Atomuffler® Damper Muffler - tar hånd om skitten og fuktig luft

Samme design som standard Atomuffler®, men inkluderer variable reaktive spjeld som gir uhindret passasje av fri luftstrøm for støydemping av rå avtrekksluft. Den unike designen benytter det velprøvde reaktive prinsippet av støy undertrykkelse. Den eksplosive kraften av eksosluft påvirker spjeldet til en pendlende bevegelse som konverterer dynamisk akustisk energi* til kinetisk energi*. Spjeldets pulserende bevegelser skiller ut kinetisk energi og dermed sprer den akustiske energien. Benyttes bl.a. på støperimaskiner og bremsesystemer til jernbane og transitt.
* akustisk energi = energi fra lydbølger
* kinetisk energi = energi knyttet til et objekts bevegelse, også kalt bevegelsesenergi.


Underkategorier