Publisert Legg igjen en kommentar

Everblades bruk-og vedlikehold

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EVERBLADES VINDUSVISKERE
Unngå skade på viskerbladene:
– Sørg for at frontruten er fri for riper og merker som kan skade viskerbladet
– Ikke skru på varmen til viskerbladene når frontruten er tørr
– Slå av varmen til viskerbladene samtidig som du slår av motor.
– Ikke bruk viskerbladene til å fjerne kraftig snø-og isdannelse på frontruten.
– Ikke bruk viskerbladene hvis de er frosset fast eller dekket med is, du må først la varmen fra viskerbladene smelte bort isen før du benytter de oppvarmede viskerbladene på frontruten.

Publisert

Montasjeanvisning av lyddempende rørinnsats

Rør-lyddemperen bør innstalleres slik at den perforerte, lengste rørstussen er nærmest motoren.

Innsatsen festes i eksosrøret enten ved punktsveising, rustfrie popnagler eller bolt. 
Skruer skal ikke brukes, da disse kan ristes løs under kjøring.

På gatebiler bør rør-lyddemperen innstalleres før overaksel-bend for best mulig lyddemping. 
Hvis den plasseres bakerst i enderøret, bør det være sammen med eksisterende lyddemper for at 
akseptabel lyddemping skal oppnås.

Ved montering rett etter grenrør/header, skal inntaket på rør-lyddemperen ikke plasseres nærmere header- samlingspunktet enn 4 cm. Eventuellt kan røret kappes inntil første disk for å opprettholde denne avstanden.

Medfølgende lokk kan punktsveises fast for ekstra lyddemping som følger:
1) Åpent lokk på inngående stuss
2) Helt lokk på utgående stuss (evt.kan det borres hull i dette for gjennomstrømning).
3) Åpent lokk på inngående stuss og helt lokk på utgående stuss.
Tett lokk kan kun bruks på utgående stuss på rørdiametre med 3″ utv.diameter eller større.

Kammere mellom disc’ene kan også isoleres med stålull (Varenr. Æ-SSIK-1) for tilleggsdemping.

Ønskes enda bedre gjennomstrømning, ved f.eks. banekjøring, kan 1 eller 2 disc’er kappes bort.

Den nominelle størrelsen på rør-lyddemperen tar utgangspunkt i utvendig diameter på røret den skal monteres inni. Godstykkelsen på eksosrøret kan variere noe, og det kan være nødvendig å slipe ned diameter på disc’ene noe for å få en god montasje.

På biler med katalysator, skal rør-lyddemperen monteres i etterkant av denne.

Den sorte malingen på rør-lyddemperen er kun for rustbeskyttelse under oppbevaring/lagring. Malingen kan flasse av/brenne bort under innstallasjon og bruk. Påfør egnet spray før montering hvis du ønsker ekstra beskyttelse.

VIKTIG! Pass på at rør-lyddemperen festet skikkelig før du kjører, slik at den ikke løsner og kan forårsake skade.