Kjøpsvilkår

Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra Vangbo AS til kunde, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Force Majeure
Vangbo AS kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc. 

Parter 
Selger er: Vangbo AS, Myrvangvegen 2, 2040 Kløfta. Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 927108305, tlf. 63981220, e-post: vangbo@vangbo.no.

Kjøper er: den person / firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess 
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. 
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er  oppgitt i norske kroner ekslusive merverdiavgift.

Betaling 
Privatpersoner betaler ved henting pakken på Posten/Post i butikk. Bedriftskunder kan innvilges kreditt mot kredittsjekk, og faktura ettersendes.

Levering og forsinkelse
Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens størrelse tillater dette.

Bedrifter med kredittavtale sendes med Bedriftspakke Dør-Dør (eller Express hvis ønskelig) eller Transportør. Vangbo AS vil til enhver tid velge den transportmetode som er best egnet for forsendelsen ihht. vekt/størrelse og beliggenhet.

Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Vangbo AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

Dokumentasjon ved retur
Alle forsendelser til Vangbo AS vedrørende returer, må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig pakkseddel/fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. For privatpersoner må kontonummer vedlegges for kreditering, firma får tilsendt kreditnota.

Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til retur, ta kontakt via e-post: vangbo@vangbo.no eller telefon 63981220 (man-fre 08-16). 

Angrerett 
Angrerett – privatpersoner
Vangbo AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest 3 måneder etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den og om mulig i original emballasje, sammen med med opplysninger om kjøper og produkt. 
 
Salgspant
Vangbo AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.