Eksosbend T-Bend

Eksosbend T-bend benyttes for å koble tre eksosrør sammen, enten for å dele eller samle eksosanlegget. Laget i aluminisert stål.

Benlengde

Diameter

Muffe eller sveis

Material

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.