Lufthorn fra Grover

GROVER chromebelagte messinghorn, med alle monteringsdetaljer.

Produsent av høykvalitets messinghorn i over 70 år.

Teknisk målt lydnivå på alle Grover horn er 125-130 dB målt fra 4 meters avstand.

Designet og testet for bruk på 60 psi.

«The voice of safety»