Vibrasjonsdempere

FIBROMOUNTS SJOKK-OG VIBRASJONSDEMPERE

Stort utvalg for trykkbelastninger fra 18 – 1800 kilo.

Beskytter komponenter mot sjokkbelastninger og vibrasjonsskader.

Fibromounts tilbyr flervinklet bevegelighet, kombinert med sikkert feste mellom komponenter.