Spørsmål og svar

JA. For å handle online på nettbutikken, må du registrere deg med alle nødvendige opplysninger, samt din e-post og personlige passord. Dette for at systemet skal kunne sende din ordre til Vangbo AS. Dine eksisterende kreditt-og rabattbetingelser blir automatisk lagt til ordre når den kommer til oss.