Damper muffler

Tar hånd om skitten og fuktig luft.
Samme design som standard Air Exhaust Muffler, men inkluderer variable reaktive spjeld som gir uhindret passasje av fri luftstrøm for støydemping av rå avtrekksluft. den unike designen benytter det velprøvde reaktive prinsippet av støy undertrykkelse. Den eksplosive kraften av eksosluft påvirker spjeldet til en pendlende bevegelse, som konverterer dynamisk akustisk energi* til kinetisk energi*. Spjeldets pulserende bevegelser skiller ut kinetisk energi, og dermed sprer den akustiske energien. Benyttes bl.a. på støperimaskiner og bremsesystemer til jernbane og transitt.
*akustisk energI = energi fra lydbølger
*kinetisk energi = energi knyttet til et objekts bevegelse
Øvre grense: 125 PSI / 8,6 Bar. Utskiftbare elementer.

Damper Muffler - 1 1/2" (38,1 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter: 13,3 cm. - Lengde: 34,4 cm. - Type: D15 1
Damper Muffler - 1 1/2" (38,1 mm.) NPT hanngjenger - Diameter: 13,3 cm. - Lengde: 34,4 cm. - Type: D15 3
Damper Muffler - 1 1/4" (31,1 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter: 9,9 cm. - Lengde: 22,2 cm. - Type: D12 5
Damper Muffler - 1 1/4" (31,1 mm.) NPT hanngjenger - Diameter: 9,9 cm. - Lengde: 22,2 cm. - Type: D12 7
Damper Muffler - 1" (25,4 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter. 9,9 cm. - Lengde: 22,2 cm. - Type: D10 9
Damper Muffler - 1" (25,4 mm.) NPT hanngjenger - Diameter. 9,9 cm. - Lengde: 22,2 cm. - Type: D10 11
Damper Muffler - 1/2" (12,7 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter: 8 cm. - Lengde: 15,2 cm. - Type: D05 13
Damper Muffler - 1/2" (12,7 mm.) NPT hanngjenger - Diameter: 8 cm. - Lengde: 15,2 cm. - Type: D05 15
Damper Muffler - 1/4" (6,35 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter: 4,7 cm. - Lengde: 11,1 cm. - Type: D02 17
Damper Muffler - 1/4" (6,35 mm.) NPT hanngjenger - Diameter: 4,7 cm. - Lengde: 11,1 cm. - Type: D02 19
Damper Muffler - 1/8" (3,2 mm.) BSPT hanngjenger - Diameter. 4,7 cm. - Lengde: 7,9 cm. - Type: D01 21
Damper Muffler - 1/8" (3,2 mm.) NPT hanngjenger - Diameter. 4,7 cm. - Lengde: 7,9 cm. - Type: D01 23