Air Ejector muffler

Air Ejector Muffler – Luftutdriver demper
Kan tilsluttes alle blåseenheter for automatforskyvning av deler i produksjon.
Unik konstruksjon, redusert luftforbruk, større skyvekraft og mindre støy (opp til 21 dB). Varmebestandig. Bruk hexagontrekker for å stramme til enheten ved montering. Øvre grense: 125 PSI / 8,6 Bar.